Rabobank Clubkas Campagne


Ook Museum Collectie Brands doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Emmen-Coevorden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Rabobank Emmen-Coevorden stelt voor 2018 €100.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die deelnemen. De leden die vóór 1 mei 2018 lid zijn ontvangen drie stemmen die uitsluitend via internet uitgebracht kunnen worden. Een lid mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. Door te stemmen beslissen de leden van Rabobank Emmen-Coevorden mee in de verdeling van het beschikbaar gestelde budget. De stemkaart met de unieke stemcode wordt eind mei 2018 met de post bezorgd. Het is toegestaan de code aan iemand anders geven, die namens jou de stemmen uitbrengt mocht je zelf niet in het bezit zijn van een computer.

De stemperiode voor leden loopt van 31 mei tot en met 13 juni 2018. Tijdens de finale-avond op maandag 2 juli wordt in het Atlas Theater in Emmen de uitslag bekend gemaakt.


LET OP! Als je klant bent van de Rabobank, ben je niet automatisch ook lid. Klanten die minimaal één dienst afnemen mogen lid worden. Wie zich na 1 mei 2018 heeft aangemeld als lid, kan pas volgend jaar zijn stemmen uitbrengen voor de Rabobank Clubkas Campagne.


Help Museum Collectie Brands door op ons te stemmen en je familie, vrienden en kennissen over onze deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne te vertellen. Delen van onze Facebookpost wordt ook zeer gewaardeerd!


Voor meer informatie klik hier om doorverwezen te worden naar de webpagina van Rabobank Emmen-Coevorden met betrekking tot de Rabobank Clubkas Campagne.


  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM