Brands is nu een officieel geregistreerd museum.

Brands is nu een officieel geregistreerd museum.

Het was bij Museum Collectie Brands al een paar maanden bekend, maar nu is het officieel: Het museum heeft vorige week een brief gekregen van Museumregister Nederland: de registratie van Collectie Brands als officeel erkend musuem is nu definitief.  Bij de brief zat een certificaat, waarin de lezen is dat de Collectie Brands in het museumregister is opgenomen.

De registratie verplicht het museum nog een paar zaken te regelen mbt verlichting en klimaatbeheersing en conservering van de collectie. Daarvoor moet ieder jaar een rapport worden ingediend, waarin deze zaken moeten zijn beschreven. De registratie maakt het nu ook mogelijk dat Museum Collectie Brands met andere musea makkelijker stukken kan uitwisselen tbv exposities.


  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM