Ondernemersclub Nieuw-Dordrecht

Vanuit het Museum Collectie Brands nemen wij het initiatief tot de oprichting van de Ondernemersclub Nieuw-Dordrecht. Veel plaatsen kennen al een dergelijk initiatief, blijkbaar voorziet dat in een behoefte.

Doel van een Ondernemersclub is o.a.:
- netwerken en informeel contact;
- business tot business contacten;
- PR en reclame;
- deskundigheidsbevordering.

Concreet wordt dat ingevuld door:
- 6 x per jaar een bijeenkomst in het Museum café. Met als doel: elkaar beter leren kennen     (netwerken). Elke bijeenkomst is er een deskundige die een relevant onderwerp behandeld. Per bijeenkomst presenteren (pitchen) een aantal ondernemers hun bedrijf. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van bedrijfsbezoeken;
- een besloten groep op Facebook of op LinkedIn. Voor het delen van kennis en informatie, “durf te vragen”, vraag en aanbod van diensten en materialen;
- publiciteit via de media.

Het Museum Collectie Brands:
Wij zien een wederzijds belang als het gaat om het Museum Collectie Brands en de plaatselijke ondernemers. Het Museum Collectie Brands levert de faciliteiten, locatie en organisatie, in ruil voor een jaarlijkse financiële bijdrage van de deelnemende ondernemers. Het Museum Collectie Brands kan niet bestaan alleen van inkomsten van bezoekers. Het Museum Collectie Brands is dan ook gedwongen ondernemer te worden. Dat is een mooie uitdaging!
Wellicht kent u het Museum Collectie Brands (nog) niet. Het is een zeer bijzonder museum, bezoekers  komen van heinde en verre om het verzamelwerk van Jan Brands te zien.

Wij gaan er vanzelfsprekend van uit dat u als ondernemer de Collectie Brands een warm hart toedraagt en het ook belangrijk vindt, dat dit bijzondere museum in Nieuw-Dordrecht blijft bestaan. WIN-WIN dus! Uw financiële bijdrage aan de Ondernemersclub, komt volledig ten goede aan het Museum Collectie Brands. Zo levert u dus een bijdrage aan de continuïteit van het museum en het museum draagt zorg voor een prima functionerende  Ondernemersclub. Wim Hassink, Hugo van der Heide en Ben Kamps (alle drie ondernemers!), zijn de initiatiefnemers. Zij zullen zorg dragen voor de totstandkoming van de Ondernemersclub en zij gaan een aantrekkelijk programma voor het eerste jaar opstellen.

Uitnodiging en aanmelding:
Op maandag 1 juni 2015, aanvang 20.00 uur houden wij de eerste bijeenkomst. Wij nodigen u daar graag voor uit. Dat verplicht u nog tot niets, aan het einde van de bijeenkomst of later kunt u zich definitief opgeven als deelnemer. Deelname aan de Ondernemersclub kost €  175,00 per jaar.
U kunt zich per mail of telefonisch aanmelden bij Hugo van der Heide.
Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de drie onderstaande personen.


Wim Hassink: email wim.hassink@cta-consulting.nl  Tel. 06 5161 9285
Hugo van der Heide: email hugovanderheide@home.nl  Tel. 06 5316 6425
Ben Kamps: email benkamps@hotmail.com  Tel. 06 2672 6485

  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM