Bijzondere vondst uit 1874

Er blijkt er maar een van in Nederland te zijn, en die bevindt zich in de collectie Brands. Een klein geel boekje van ruim 400 pagina's uit 1874. Een Engels-Arabisch woordenboek/gramaticaboek. En dan niet gewoon Arabisch, maar het Arabisch dialect zoals dat in de 18de eeuw alleen in Cairo werd gesproken.

Wist het hoofd van de bibliotheek van de Collectie Brands van het bestaan van dat boekje? Ja, dat wist ze, maar niet dat het zo bijzonder was. Totdat  dr. Liesbeth Zack van de Universiteit van Amsterdam zich meldde. Zij heeft tien jaar in Cairo gewoond en daar wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar het Arabisch dialect in Cairo in de 17de eeuw. En doordat ze een byzondere beurs kreeg, wilde ze nu het dialect van 200 jaar laten bestuderen, om te kijken wat er veranderd was en of het heel erg veranderd was. Het antwoord daarop kan ze nog niet geven, want ze gaat het bijzondere boekje bestuderen.

Daarom kwam ze vanuit Hoorn, na een treinreis van bijna vijf uur naar het Museum Collectie Brands om alle ruim 400 pagina's van het boekje te fotograferen. Over enige tijd zullen we het weten, en zal haar onderzoek ook in de bibliotheek van Brands te vinden zijn.

En nu de Arabiste toch in de Brands bibliotheek was, wist ze te vertellen van een paar heel oude boeken, die ook in de collectie staan, dat er een handgeschreven koran staat van pakweg ergens tussen 1400 en 1500 en een Perzisch geschreven boekje, waarvan ook zij niet kon vertellen wat het is. En nu maar hopen dat het Jans nog te binnen schiet hoe hij aan die boeken is gekomen.


  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM