Museum Collectie Brands krijgt officieele museumregistratie

Museum Collectie Brands heeft onlangs een vertegenwoordiger op bezoek gehad in opdracht van van de Onafhankelijke
Stichting Museumregistratie, om aan de hand van gesprekken met het bestuur en een aantal vrijwilligers, alsmede door een
grondig beschouwing van de collectie, te bepalen of Museum Collectie Brands voldoet aan de zware normen, om in
aanmerking te komen voor de officieele titel museum.

Om in aanmerking te komen voor de zogenaamde Museumregistratie moet aan een groot aantal normen worden voldaan,
zoals collectiebeheer, beschrijving van de collectie, toegankelijkheid van museum en collectie, en voorwaarden mbt de
conditie van het gebouw, klimaatbeheersing en ver/belichting, e.d.

Het verkrijgen van de museumregistratie geldt voor een periode van vijf jaar, waarna een herijking plaatsvindt.
Museum Collectie Brands bezit al de zogenaamde ANBI-status: de Algemeen Nut Be-ogende Instelling-(status), wat een
aantal fiscale voordelen met zich mee brengt bij schenkingen aan het museum.

Het rapport dat door de betrokken vertegenwoordiger namens de Stichting Museumregistratie is geschreven en voorgelegd,
geeft een positief beeld van het museum, met de aanbeveling om Museum Collectie Brands de registratie te verstrekken.
Daarmee is niet gezegd dat het museum al volledig aan alle eisen heeft voldaan. Zo moet nog gewerkt worden aan de
uitvoering van de klimaatbeheersings- en verlichtingsplannen, die zijn voorgelegd, maar akkoord zijn bevonden.

Met het verkrijgen van de Museum Registratie is Museum Collectie Brands het tweede museum in de gemeente Emmen,
die die registratie bezit en daardoor ook toegankelijk met de museum jaarkaart. Het andere museum dat de officieele
museumregistratie bezit is het Harmoniummuseum in het Veenpark. Museum Brands, is echter, in tegenstelling tot
voornoemd museum het enige dat wel het gehele jaar is geopend.

  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM