Prof. Dr. H.J. Prakke en H.N. Werkman

De Collectie Brands richt de aandacht van de bezoeker op twee bijzondere personen. Allereerst Prof. Dr. H.J. Prakke (1900-1992) die een bijzondere relatie had met de grondvester van het museum, Jans Brands (1932-heden). Daarnaast wordt het grafische werk van H.N. Werkman (1882-1945) belicht.

Prof. Dr. H.J. Prakke was de eerste geleerde die het belang onderkende van de manier waarop Jans Brands verzamelde. Uit hun eerste ontmoetingen ontsproot een persoonlijke vriendschapsband. Prakke heeft veel betekend voor Drenthe. Deze betekenis voor Drenthe wordt misschien zo het best omschreven: Prakke mag gezien worden als een van de grondleggers voor de culturele emancipatie van Drenthe. Als directeur van Van Gorcum Uitgeverij heeft hij vele uitgaven over Drenthe gestimuleerd. Ook als voorzitter van het Het Drents Genootschap wilde hij interesse wekken voor het culturele en wetenschappelijke leven in Drenthe. Prakke was evenals Jans Brands een bewonderaar van H.N. Werkman (1882-1945), een veelzijdig kunstenaar.
De vermaardheid van Werkman mag vooral toegeschreven worden aan zijn grafisch werk. Tijdens zijn leven is Werkman als kunstenaar ondergewaardeerd gebleven. Op het einde van de oorlog werd Werkman door de Duitsers gefusilleerd in Bakkeveen, op 10 april 1945, de dag dat Emmen werd bevrijd. Na zijn dood is men Werkman gaan zien als een van de belangrijkste kunstenaars van Nederland. De tentoonstelling Prakke en Werkman is samengesteld uit de nalatenschap van Prakke, die in het bezit is van Collectie Brands. Uitgebreid wordt aandacht besteed aan de Chassidische Legenden zoals Werkman deze joodse legendes uit Polen verbeeldde.

  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM