Publicatie gemeente Emmen 31 oktober 2008

Collectie Brands bewaard - Cultureel erfgoed met bovenlokale uitstraling
vrijdag 31 oktober 2008

De collectie Jans Brands in Nieuw-Dordrecht blijft bewaard voor de toekomst. Gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA) overhandigde vandaag een bijdrage van ruim 600.000 euro uit het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma aan de stichting Beheer Collectie Brands. Wethouder Mariet Thalens-Kolker van de gemeente Emmen vulde dit bedrag aan met ruim 400.000 euro. Het erfgoed heeft een bovenlokale betekenis en uitstraling en levert een belangrijke bijdrage aan toerisme en cultuur. Op deze manier kan de unieke collectie van Jans Brands in stand worden gehouden.

Munniksma uitte zich verrast over de collectie: “Ik ben er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud en beheer van deze bijzondere collectie. Met de renovatie van de boerderij tot een beleef- en kenniscentrum levert deze cultuurhistorisch waardevolle collectie een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling en het plattelandstoerisme.” Wethouder Thalens-Kolker geeft aan dat “de gemeente Emmen een aantal toeristische attracties heeft die de specifieke kenmerken van Zuidoost Drenthe laten zien. Met het beleef- en kenniscentrum Brands wordt daar een belangrijk element aan toegevoegd. Het geeft bovendien een impuls aan de gebiedsontwikkeling rondom het kanaal Erica – Ter Apel.”

De collectie van Jans Brands heeft betrekking op de geschiedenis van Drenthe en het Drentse veengebied. Door zijn omvang en zijn diversiteit is de collectie van onschatbare waarde. Eigenaar Jans Brands wil zijn verzameling van circa 60 jaar bij elkaar houden en heeft deze daarom geschonken aan de Stichting Beheer Collectie Brands. De stichting wil de verzameling op verantwoorde wijze bewaren, beheren en toegankelijk maken. Het op te richten beleef- en
kenniscentrum moet zowel een lokale als regionale betekenis krijgen. De gehele collectie wordt daarin ondergebracht en met exposities en tentoonstellingen ontsloten voor een breed publiek. Op dit moment trekt de collectie zo’n 1.000 bezoekers per jaar. De verwachting is dat dit in de toekomst kan oplopen tot 10.000 bezoekers.

  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM