Themanummer Waardeel

Het themanummer van Waardeel is geheel gewijd aan Jans Brands. Waardeel is een uitgave van de Vereniging voor geschiedenis en genealogie.  U leest in dit nummer alles over Jans en zijn unieke vezameling. Jans Brands uit Nieuw-Dordrecht bezit een zeer uitgebreide verzameling over uiteenlopende historische zaken. Een aanzienlijk deel van deze collectie heeft betrekking op de geschiedenis van Drenthe. Andere onderdelen - waaronder een omvangrijke verzameling munten - overstijgen de regionale grenzen.
Al enige tijd wordt ernaar gestreefd deze collectie in stand te houden. Het Provinciaal Bestuur liet een commissie onderzoek doen naar de cultuurhistorische waarde van Jans Brands' collectie. Op grond van haar rapport heeft het inmiddels financiële middelen ter beschikking gesteld, waardoor inventarisatie en catalogisering van de drukwerkverzameling mogelijk is geworden. Hierdoor wordt de boekencollectie nu ook toegankelijk voor historisch onderzoek.

Tijdschrift 'Waardeel, Drents Historisch Tijdschrift', Themanummer Collectie Brands, nr. 1-2001, Jaargang 21, ISBN 1380-4766

  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM