Museum Collectie Brands App


De afgelopen weken zijn de studenten Arjan Kuiper, Mark Meerlo, Yosh Schoenmaker, Aron Soppe en Max van Veen bezig geweest om een kennisplatform voor Museum Collectie Brands te ontwikkelen. Dit in het kader van een project van NHL Stenden Hogeschool Emmen voor studenten van de opleidingsrichting Software Engineering. Doel van het project was om een kennisuitwisselingssysteem te ontwikkelen waarmee bestaande kennis op een moderne, leuke en bovenal leerzame wijze over kan worden gebracht op de bezoekers van Museum Collectie Brands. Daarnaast zullen de bezoekers de mogelijkheid krijgen om hun eigen kennis te delen. Met name dit laatste aspect sprak Museum Collectie Brands erg aan, want de collectie van het museum is zo omvangrijk en divers dat het nut of de herkomst van collectie items soms onbekend is.

Uiteindelijk hebben de vijf studenten drie producten opgeleverd: een app, een dashboard waarmee medewerkers de app kunnen onderhouden en een stukje hardware die vitrines met de app laat communiceren. De app is niet een app die in de appstore moet worden gedownload. De app is namelijk een PWA, een progressive web application. Door in de adresbalk van de webbrowser van de smartphone https://collectie-brands.app/ in te typen, wordt men naar de app doorverwezen. 

Vooralsnog zijn drie vitrines in het museum geschikt gemaakt voor de app. Deze vitrines zijn aan het thema de Tweede Wereldoorlog gewijd. Een bezoeker kan een QR-code die op de vitrine is aangebracht met de QR-scanner binnen de app met zijn smartphone scannen waarna de vitrine digitaal toegankelijk wordt voor de bezoeker. Plateau voor plateau kunnen de voorwerpen worden bekeken. Als de bezoeker op één bepaald voorwerp klikt, springt er een ledlampje op het betreffende plateau in de vitrine aan. Daarbij kan de bezoeker ook nog een stukje achtergrondinformatie over het object lezen.

Wat de app extra bijzonder maakt, is dat de bezoeker bestaande informatie over objecten in de app kan aanvullen met zijn eigen kennis. Hiervoor wordt de bezoeker in de app doorgeleid naar de dashboardomgeving waar de bezoeker zijn eigen account kan aanmaken. Wanneer er een stukje informatie door een bezoeker is aangeleverd, dan kan de museumconservator de toegekende kennis valideren. Indien goedgekeurd, is de aanvullende informatie van de bezoeker in de app zichtbaar. Behalve kennis toevoegen kan de museumbezoeker ook zijn favoriete objecten delen op sociale media.

Zowel Museum Collectie Brands als de studenten zijn zeer tevreden over de samenwerking en deze zal dan ook worden voortgezet. Zo zullen er nog meer vitrines in de app worden opgenomen en zal de app ook nog nieuwe functionaliteiten krijgen. De app is het studieproject inmiddels dan ook lang ontgroeid. De verdere ontwikkeling van de app zal door twee bedrijven, van de studenten binnen de projectgroep, AceWorks en Emit IT worden voortgezet.

We nodigen iedereen van harte uit om de Museum Collectie Brands app zelf een keer te komen uitproberen.Van links naar rechts: Max van Veen, Aron Soppe, Mark Meerlo, Arjan Kuiper en Yosh Schoemaker-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Bakker,
medewerker PR & Communicatie Museum Collectie Brands,
e-mail: pr@collectie-brands.nl

  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM