Museum ter lering en vermaak, verwondering en verdieping.


Laat u verrassen door vreemde en unieke voorwerpen of de kostbare geschriften uit de collecties van Jans Brands. Museum Collectie Brands is zeer uitgebreid en omvat meerdere categorieën. Sommige delen van de collectie zijn uniek door hun omvang. Wat vooral opvalt aan de collecties zijn de onderlinge verwijzingen.

De verzameling van Jans Brands is omvangrijk. Losse stukken, maar ook diverse deelcollecties. Penningen, munten, kaarten, sieraden, dia's uit de veenkoloniën, kalenders, curiosa, archeologica, kleding, serviesgoed en glaswerk, te veel om op te noemen. 

Voor wie is Museum Collectie Brands interessant?

Door de enorme omvang en diversiteit vindt ieder wel iets van zijn of haar gading. De collectie vertelt veel over de geschiedenis van Drenthe en de Drentse veenkoloniën en bevat vele unieke voorwerpen en manuscripten die de geschiedenis tastbaar en zichtbaar maken. Daarom is een bezoek aan Museum Collectie Brands ook de moeite waard voor:

• cultuurhistorici, wetenschappers, studenten en onderzoekers
• cultuurtoeristen, passanten en scholieren
• geïnteresseerden in vereniging- en familiearchieven
• zoekers van curiosa, bijzondere boeken en rariteiten


De provincie Drenthe en de gemeente Emmen ondersteunen de initiatieven tot behoud en exploitatie van Museum Collectie Brands. Door financiële deelname van de provincie is de collectie grotendeels geïnventariseerd en gecatalogiseerd.

Een trotse Jans Brands tijdens de opening van het museum 17 november 2011.
  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM