Jans Brands en zijn verzameling

Gedurende 65 jaar verzamelde Jans Brands heel veel boeken en objecten, zo ontstond een uitzonderlijke collectie. Jans zag als kind het bijzondere van alledaagse dingen en wat anderen weg zouden gooien bewaarde hij. Op rommelmarkten kocht hij boeken en voorwerpen die hij interessant vond en op veilingen wist hij unieke en kostbare objecten te verwerven. Zo groeide de verzameling in omvang, onderwerpen en waarde. Jans is zijn hele leven vrijgezel gebleven en gedurende 65 jaar verzamelde Jans Brands heel veel boeken en objecten. Jans zijn adagium is altijd geweest  "waarom zou je dingen weggooien, dan zie je het later nooit weer".  En in de boerderij was toch ruimte genoeg. Na zijn werkzame leven als administrateur (meestal) ging Jans op 55 jarige leeftijd met pensioen. Vanaf dat moment was hij altijd op veilingen en bij antiquariaten te vinden. Zijn verzameling groeide zodanig in waarde en werd zo omvangrijk dat de boerderij eigenlijk te klein werd. Dus moest er een nieuw onderkomen komen voor zijn verzameling.


Museum Collectie Brands gaat een mengeling van de twee betekenissen brengen: verwondering en vermaak. We laten uiterst zeldzame dingen zien, maar ook vreemde en grappige dingen.

Het bijzondere van de collectie wordt mede bepaald door de unieke stukken die een bovenregionale waarde hebben. Voor andere interessante informatie kunt u ook nog onze Wikipedia pagina raadplegen.

Hieronder de foto waarop Jans Brands zijn boerderij en zijn waardevolle collectie overdraagt aan de stichting.
De boerderij

Jans Brands is op 3 november 1932 geboren in de boerderij aan de Herenstreek 11. Dat wil zeggen in de boerderij die er toen stond. De boerderij is gebouwd in 1850, met stenen van de steenbakkerij die er tegenover stond. Eigenaar van de boerderij was de Drentsche Veen- en Kanaal Maatschappij. Er zat ook een postkantoor in de boerderij. De grootvader van Jans heeft de boerderij in 1916 gekocht van de familie Ax, na het vanaf 1902 gehuurd te hebben. Jans was enig kind en woonde er samen met zijn ouders, Aafje Jantina Brands-Middelveen en Geert Brands. Ook zijn grootouders woonden in de boerderij.

In 1943 ging de oude boerderij verloren tijdens een ongewild bombardement door een geallieerd toestel, dat boven het veenkoloniale land rond Emmen in gevecht was geraakt met een Duits jachttoestel, en dat zijn bommen moest laten vallen. Eén ervan kwam terecht bij de Herenstreek en richtte daar grote verwoestingen aan. Alles lag tegen de vlakte, inclusief de boerderij. Jans was toen 10 jaar. Er is toen een noodwoning gebouwd met materiaal van de boerderij dat nog bruikbaar was. In 1947 werd een nieuwe boerderij gebouwd. De inrichting van het woonhuis in de boerderij is nog helemaal in tact. Dat wil zeggen precies zoals deze eruit zag toen Jans in 2011 zijn woonhuis afstond en zelf ging wonen in een woning in Nieuw-Dordrecht. Het oude woonhuis zoals hieronder afgebeeld.
  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM