Gallery of Fame

Jans Brands is het meest trots op de onderstaande onderdelen van het museum, die dagelijks zijn te bewonderen in ons erfgoedcentrum. Gedurende meer dan 65 jaar verzamelde Jans Brands objecten. Hij verzamelde van alles, zoals: munten, boeken, knoopjes, spelden, pannen en gereedschappen. Op rommelmarkten kocht hij spullen die hij interessant vond. Voor de unieke en kostbare objecten ging hij naar veilingen. Zijn moeder hielp hem met de collectie. Hij was altijd gek op dingen die hij kon krijgen of kopen, maar vooral ook zaken die anderen niet hadden. Jans Brands is het meest trots op een perkamenten document uit de 14e eeuw. Het betreft het leenmannenregister van de bisschoppen van Utrecht. Een uniek document. Hieronder een voorproefje in de vorm van Jans zijn "Gallery of Fame".
 
Jans zijn beroemde rode ladekast.

Jans Brands heeft de rode ladekast gekocht van Piet Kroezenga, antiekhandelaar te Gasselte. De kast bevat 133 laatjes in verschillende afmetingen. In de laatjes liggen allerlei objecten uit de collectie, zoals: sieraden o.a. rouw- en religieuze sieraden, munten, penningen, medailles, tegels, glasscherven uit ca.1500, musketkogels, allerlei soorten knopen, fietsplaatjes, pijpen, etc. De lades zijn genummerd en in de map die op de ladekast ligt zijn alle gegevens te vinden over de spullen die er in liggen, voor zover dat bekend is.

De rode ladekast komt ook voor in de film ‘Het Zwijgen’. Het Zwijgen is een mysterieus verhaal over liefde en moord op de Drentse hei. Met o.a. Vincent Croiset, Rosa Reuten en Susan Visser. Het Moordlied wordt vertolkt door Nynke Laverman en De Kift. Deze film is gedeeltelijk opgenomen in de boerderij van Jans Brands, hij speelt er zelf ook een bescheiden rol in.

Het Leenmannen Register uit 1381.

Vanaf de late veertiende eeuw lieten de Utrechtse bisschoppen registers aanleggen van hun dienstmannen en de goederen waarmee ze beleend waren. Het leenmannenregister van de Collectie Brands is een schaduwexemplaar van het oudste overgeleverde register, dat in het Bisschoppelijk Archief in Utrecht wordt bewaard. Beide zijn geschreven op perkament.
De twee registers zijn niet identiek omdat uitsluitend het Utrechtse exemplaar systematisch is bijgehouden. Na aantreden van een nieuwe leenman is hierin de naam van zijn voorganger geradeerd of doorgehaald en vervangen. Het register van Brands kent geen raderingen en doorhalingen. Hierin ligt het belang van dit register. Terwijl het Utrechtse register de toestand in de laatste jaren van het episcopaat van Floris van Wevelinkhoven weergeeft, weerspiegelt het register van Brands een eerdere fase. Ook is het completer.

Brief van Hugo de Groot 1621.

Eind december 2012 troffen vrijwilligers van de Collectie Brands tijdens het beschrijven van oude akten een brief aan, gedateerd op 20 november 1621. De brief, gericht aan de ‘Eerbare deugzame Juffrou Maria Junius’ was tot hun grote verrassing ondertekend met ‘Hugo de Groot’. De brief staat vermeld in het boek van Molhuysen en volgens verbaasde geschriftdeskundigen handelt het hier hoogstwaarschijnlijk om het origineel. Een belangrijke vondst, die veel vragen oproept. Hoe komt het in de Collectie Brands terecht en hoe kan het dat niemand ervan wist? Hoort het hier wel thuis? Het zal de nodige tijd kosten alle informatie te achterhalen, maar feit is dat de brief vanaf 1 februari 2013 te bewonderen valt in Nieuw Dordrecht.

Hugo de Groot, bekend in de vaderlandse geschiedenis door zijn ontsnapping in de boekenkist, is een beroemd schrijver en rechtsgeleerde die leefde van 1583 tot 1645. Hugo de Groot stelde de wereldlijke macht boven de kerkelijke macht. Toen er rond 1610 een geloofsstrijd losbarstte die tot in de politiek werd uitgespeeld, brachten zijn denkbeelden hem in conflict met Prins Maurits.
Hugo de Groot werd in 1618 tot ‘eeuwige gevangenisstraf’ veroordeeld en gevangengezet op Slot Loevestein. Hij mocht wel blijven studeren en schrijven, waarvoor hij kisten vol boeken ontving. In 1621 kroop hij in de boekenkist, ontsnapte uit Slot Loevestein en vluchtte naar Parijs.

Hugo de Groot onderhield voor, tijdens en na zijn gevangenschap een uitgebreide correspondentie met vooraanstaande politici en wetenschappers.  Deze brieven vormen voor geschiedkundigen dan ook een belangrijke historische bron. De hele correspondentie is in de jaren twintig en dertig door P.C. Molhuysen gebundeld en uitgegeven onder de naam Briefwisseling van Hugo Grotius. (Martinus Nijhoff, Den Haag 1928 / 1936).

De brief kreeg veel aandacht in de media. Zelfs de TV:  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM