Organisatie

Bestuur 'Stichting Beheer en behoud Collectie Brands'.
Het beheer van 'Collectie Brands' berust bij de 'Stichting Beheer en behoud Collectie Brands'.
De stichting is eigenaar van het gebouw, de terreinen en de collectie.

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door:
  
de heer dr. M.A.W. (Michiel) Gerding, voorzitter en provinciaal historicus
de heer F. (Fred) Sieders, bestuurslid
de heer J.B. (Hank) Peters, bestuurslid 
de heer G.J. (Gerhard) Vedder, bestuurslid
de heer J. (Jan) Haak, bestuurslid


Het bestuur wordt bijgestaan door 3 adviseurs:
  
de heer H. (Harm) Brummel
de heer G. (Gezienes) Evenhuis
de heer W. (Wim) Hassink


Bij bestuursvergaderingen zijn eveneens de museummanager, plaatsvervangend museummanager, conservator en medewerker PR & Communicatie aanwezig.

Organigram per 1 januari 2018: klik hier.Bestuur 'Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Brands'.
De exploitatie van het museum waarin de collectie is ondergebracht berust bij de 'Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands'. De stichting exploiteert het museum.

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door:
   
de heer J.B. (Hank) Peters, voorzitter                        
portefeuille: personeel & organisatie; collectiebeheer; PR & Communicatie
Contact: voorzitter@collectie-brands.nl
 
de heer G.J. (Gerhard) Vedder, secretaris                 
portefeuille: interne communicatie
 
de heer J. (Jan) Haak, penningmeester                     
portefeuille: financiën 
 
mevrouw I. (Ina) Otten, bestuurslid tevens plaatsvervangend voorzitter                             
portefeuille: alarmering, (brand)beveiliging en calamiteiten
 
de heer D. (Dinant) Dekker, bestuurslid                     
portefeuille: externe communicatie & (inter)nationale samenwerkingen


Bij bestuursvergaderingen zijn eveneens de museummanager, plaatsvervangend museummanager, conservator en medewerker PR & Communicatie aanwezig._________________________________________________________________________________________


De organisatie is (met ingang van 1 januari 2018) ingericht in 5 teams:
  
- Receptie, museumcafé, museumshop
- Collectiebeheer en exposities
- Publieksparticipatie en educatie
- PR, communicatie, marketing en acquisitie
- Facilitair

Ter ondersteuning van de organisatie en het bestuur functioneert een secretariaat.

_________________________________________________________________________________________


PR en Marketing                                                             
Contactpersoon voor PR en Marketing is:                       
Marianne Bakker                                                              
E-mail: pr@collectie-brands.nl                                         


Collectiebeheer
Conservator (o.a. aanname- en uitleenbeleid)
Hilde van den Berg
E-mail: conservator@collectie-brands.nl


www.collectie-brands.nl
mail: info@collectie-brands.nl
Bank: NL73RABO0139973621
Nummer Kamer van Koophandel: 41019611
RSIN: 816082649
BTW nummer: NL 816082649.B01

_________________________________________________________________________________________


 

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Doet u een gift aan een culturele ANBI instelling? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van €1.250,-. Voor donateurs is deze status zeer aantrekkelijk. Het betekent dat het bedrag dat u doneert aan Museum Collectie Brands meer dan volledig fiscaal aftrekbaar is.Het toekomstige bestuursmodel kunt u hier lezen. 

Het jaarverslag van Museum Collectie Brands van 2018 kunt u hier lezen.

De jaarrekening 2018 NDHC [concept] kunt u hier lezen.

De jaarrekening 2018 BCB [concept] kunt u hier lezen.

Beloning:
Museum Collectie Brands is een organisatie die grotendeels uit vrijwilligers bestaat (er zijn twee personen in parttime dienstverband werkzaam). Zowel de leden van het bestuur alsmede een groot aantal vrijwilligers schenken hun vrijwilligers- vergoedingen en/of de kosten-/reisvergoedingen.

Daar waar de kennis en expertise in de organisatie van vrijwilligers ontbreekt, worden deze op projectbasis ingehuurd. Met behulp van projectsubsidies worden deze kosten, daar waar mogelijk afgedekt. Ook wordt zoveel mogelijk op basis van sponsoring in natura gewerkt met name bij technische werkzaamheden in en bij het gebouw.


 

  © 2020 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM