Organisatie

Bestuur 'Stichting Beheer en behoud Collectie Brands'.
Het beheer van 'Collectie Brands' berust bij de 'Stichting Beheer en behoud Collectie Brands'.
De stichting is eigenaar van het gebouw, de terreinen en de collectie.

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door:

de heer dr. M.A.W. (Michiel) Gerding, voorzitter en provinciaal historicus
de heer F. (Fred) Sieders, bestuurslid
mevrouw G. (Godelieve) van der Heide, bestuurslid
de heer J.B. (Hank) Peters, bestuurslid 

Het bestuur wordt bijgestaan door 3 adviseurs:
de heer H. (Harm) Brummel
de heer G. (Gezienes) Evenhuis
de heer W. (Wim) Hassink

Organigram per 1 januari 2018: klik hier.


Bestuur 'Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Brands'.
De exploitatie van het museum waarin de collectie is ondergebracht berust bij de 'Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands'. De stichting exploiteert het museum.

Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door:
de heer J.B. (Hank) Peters, voorzitter
de heer G.J. (Gerhard) Vedder, secretaris
de heer J. (Jan) Haak, penningmeester
mevrouw I. (Ina) Otten, bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door:
mevrouw drs. M.F. (Margriet) van Klinken, adviseur museale zaken

De organisatie is (met ingang van 1 januari 2018) ingericht in 5 teams:
- Receptie, museum café, museumshop
- Collectiebeheer en exposities
- Publieksparticipatie en educatie
- PR, communicatie, marketing en acquisitie
- Facilitair
Ter ondersteuning van de organisatie en het bestuur functioneert een secretariaat.

De organisatie wordt geleid door de museummanager, Rinus Louissen.
 

_________________________________________________________________________________________

PR en Marketing
Contactpersoon voor PR en Marketing is:
Marianne Bakker
E-mail: pr@collectie-brands.nl


www.collectie-brands.nl
mail: info@collectie-brands.nl
Bank: NL73RABO0139973621
Nummer Kamer van Koophandel: 41019611
RSIN: 816082649
BTW nummer: NL 816082649.B01

_________________________________________________________________________________________


 

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Doet u een gift aan een culturele ANBI instelling? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van
€ 1.250,-. Voor donateurs is deze status zeer aantrekkelijk. Het betekent dat het bedrag dat u doneert aan Museum Collectie Brands meer dan volledig fiscaal aftrekbaar is.


Het toekomstige bestuursmodel kunt u hier lezen. 

Ondernemingsplan van Museum Collectie Brands 2014-2016 kunt u hier lezen.
De jaarrekening 2016 NDHC Collectie Brands kunt hier u lezen.

De jaarrekening 2016 van de Stichting tot Behoud van de Collectie Brands kunt u hier lezen.


Beloning:
Museum Collectie Brands is een 100% vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen personen in vaste dienst. Zowel de leden van het bestuur alsmede een groot aantal vrijwilligers schenken hun vrijwilligers- vergoedingen en/of de kosten-/reisvergoedingen.

Daar waar de kennis en expertise in de organisatie van vrijwilligers ontbreekt, worden deze op projectbasis ingehuurd. Met behulp van projectsubsidies worden deze kosten, daar waar mogelijk afgedekt. Ook wordt zoveel mogelijk op basis van sponsoring in natura gewerkt met name bij technische werkzaamheden in en bij het gebouw.


Verder zou Museum Collectie Brands niet kunnen bestaan zonder zijn grote groep enthousiaste vrijwilligers. Ook vrijwilliger worden? 

 

  © 2018 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM