Jans Brands en zijn verzameling

Gedurende 65 jaar verzamelde Jans Brands heel veel boeken en objecten, zo ontstond een uitzonderlijke collectie. Jans zag als kind het bijzondere van alledaagse dingen en wat anderen weg zouden gooien bewaarde hij. Op rommelmarkten kocht hij boeken en voorwerpen die hij interessant vond en op veilingen wist hij unieke en kostbare objecten te verwerven. Zo groeide de verzameling in omvang, onderwerpen en waarde. Jans is zijn hele leven vrijgezel gebleven en gedurende 65 jaar verzamelde Jans Brands heel veel boeken en objecten. Jans zijn adagium is altijd geweest  "waarom zou je dingen weggooien, dan zie je het later nooit weer".  En in de boerderij was toch ruimte genoeg. Na zijn werkzame leven als administrateur (meestal) ging Jans op 55 jarige leeftijd met pensioen. Vanaf dat moment was hij altijd op veilingen en bij antiquariaten te vinden. Zijn verzameling groeide zodanig in waarde en werd zo omvangrijk dat de boerderij eigenlijk te klein werd. Dus moest er een nieuw onderkomen komen voor zijn verzameling.


De Collectie Brands gaat een mengeling van de twee betekenissen brengen: verwondering en vermaak. We laten uiterst zeldzame dingen zien, maar ook vreemde en grappige dingen.

Het bijzondere van de collectie wordt mede bepaald door de unieke stukken die een bovenregionale waarde hebben. Voor andere interessante informatie kunt u ook nog onze Wikipedia pagina raadplegen.

Hieronder de foto waarop Jans Brands zijn boerderij en zijn waardevolle collectie overdraagt aan de stichting.MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM-RARITEITENKABINET

  © 2017 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl