Twee stichtingsbesturen en enthousiaste vrijwilligers

Bestuur 'Stichting Beheer Collectie Brands'.
Het beheer van 'Collectie Brands' berust bij de 'Stichting Beheer Collectie Brands'.
Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door:

de heer dr. M.A.W. (Michiel) Gerding, voorzitter en provinciaal historicus
de heer F. (Fred) Sieders, bestuurslid
de heer B.A. (Bennie) Grimberg, penningmeester

Het bestuur wordt bijgestaan door:
de heren H. (Harm) Brummel en G.(Gezienes) Evenhuis, adviseurs.

Bestuur 'Stichting Nieuw-Dordrecht; Historisch en Cultureel Collectie Brands'.
De exploitatie van het museum waarin de collectie is ondergebracht berust bij de 'Stichting Nieuw-Dordrecht; Historisch en Cultureel Collectie Brands'.
Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door:

  • de heer H. (Hank) Peters, voorzitter
  • de heer G.J. (Gerhard) Vedder, secretaris
  • de heer B.A. (Bennie) Grimberg, penningmeester
  • de heer H.H. (Herman) Lubbers, bestuurslid


Het bestuur wordt ondersteund door:
mevrouw drs. M.F. (Margriet) van Klinken, adviseur museale zaken
de heren H. (Harm) Brummel en G. (Gezienus) Evenhuis, adviseurs
de heren W. (Wim) Hassink en H. (Hugo) van der Heide, facilitators

PR en Marketing
Contactpersoon voor PR en Marketing is:
de heer C. (Co) Patist
tel.: 06 1552 0680
co.patist@ziggo.nl


www.collectie-brands.nl
mail: info@collectie-brands.nl
Bank: NL73RABO0139973621
Nummer Kamer van Koophandel: 41019611
RSIN: 816082649
BTW nummer: NL 816082649.B01

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Doet u een gift aan een culturele ANBI instelling? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van
€ 1.250,-. Voor donateurs is deze status zeer aantrekkelijk. Het betekent dat het bedrag dat u doneert aan de Collectie Brands meer dan volledig fiscaal aftrekbaar is.


Het toekomstige bestuursmodel kunt u hier lezen. 

Ondernemingsplan van de Collectie Brands 2014-2016 kunt u hier lezen.
De jaarrekening 2016 NDHC Collectie Brands kunt hier u lezen.

De jaarrekening 2016 van de Stichting tot Behoud van de Collectie Brands kunt u hier lezen.

Beloning:
De Collectie Brands is een 100% vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen personen in vaste dienst. Zowel de leden van het bestuur alsmede een groot aantal vrijwilligers schenken hun vrijwilligers- vergoedingen en/of de kosten-/reisvergoedingen.

Daar waar de kennis en expertise in de organisatie van vrijwilligers ontbreekt, worden deze op projectbasis ingehuurd. Met behulp van projectsubsidies worden deze kosten, daar waar mogelijk. afgedekt. Ook wordt zoveel mogelijk op basis van sponsoring in natura gewerkt met name bij technische werkzaamheden in en bij het gebouw.

Verder zou de Collectie Brands niet kunnen bestaan zonder zijn grote groep enthousiaste vrijwilligers. Ook vrijwilliger worden? 

MUSEUM-ERFGOEDCENTRUM

  © 2017 Collectie Brands - alle rechten voorbehouden - website: MartinMedia.nl